Editori

"
Në numrin e saj të 21, revista Pa Fokus merr përsipër të ilustrojë problematikën e pse-së

‘Pse nuk pyesim pse?’ , është dinamikë. Ajo kërkon të tregojë urën që lidh sistemin e edukimit si shembës i idhujve me sistemin e edukimit si zëvendësues i tyre.
"

Editorial – Pse nuk pyesim pse-në?

Fjala anglosaksone me origjinë latine ‘educatio’ – trajnoj, mbarështoj, udhëheq, nxjerr jashtë, ngre – tregon saktësisht kornizat e asaj që ka qenë gjithmonë – formim përtej arsimimit, përtej klasës.

ketu eshte nje shprehje e caktuar

Marin Nikolli