Pa Fokus

revistë kulturore bimestrale rreth artit dhe kulturës së aktivizmit digjital

Kthehu

Pa Fokus për t’í ardhur në ndihmë shkruesve dhe aktivistëve të ndryshëm, bën të mundur këtë mënyrë për të kontribuar në diskursin e përgjithshëm për tema që mund të përmbajnë ndjeshmëri në publik.

This page is restricted. Please Log in / Register to view this page.